منع ازدواج فامیلی در تاجیکستان!

منع ازدواج فامیلی در تاجیکستان!

پارلمان تاجیکستان قانون منع ازدواج های فامیلی و معاینه پزشکی قبل از ازدواج را در این کشور تصویب کرد. مقررات جدید در پی اصلاح قانون خانواده از سوی پارلمان تاجیکستان در اوایل سال میلادی جاری به اجرا درآمد. دولت تاجیکستان...