منظوری۳۴ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

منظوری۳۴ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

۳۴ قرارداد تدارکاتی به ارزش مجموعی حدود ۸٫۵ میلیارد افغانی، در جلسۀ هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی، تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس‌جمهور و در حضور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، منظور شده است. پروژه‌های منظور شده...