منطقه دیپلماتیک کابل هدف اصابت یک راکت قرار گرفت

منطقه دیپلماتیک کابل هدف اصابت یک راکت قرار گرفت

منطقه دیپلماتیک کابل شام دیروز هدف اصابت یک راکت قرار گرفت.   پلیس کابل اعلام کرد که یک راکت، شامگاه دوشنبه در یک زمین فوتبال در محله وزیر اکبر خان فرود آمده است. محله وزیر اکبر خان، مکان استقرار تعداد زیادی از...