منصور نادری: باید متخصصین شهرسازی زیاد شوند

منصور نادری: باید متخصصین شهرسازی زیاد شوند

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن که در نشست مشترک خبری با فریده مومند وزیر تحصیلات عالی صحبت می‌کرد گفت که با توجه به فیصدی بالای ساحات غیر پلانی در شهرها به‌ویژه شهر کابل و همچنان افزایش روزافزون ساکنان شهر،...