منشی عمومی سازمان ملل در دیدار با دانش از افزایش آواره‌گان داخلی افغانستان ابراز نگرانی کرد

منشی عمومی سازمان ملل در دیدار با دانش از افزایش آواره‌گان داخلی افغانستان ابراز نگرانی کرد

بان‌کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در دیدار با سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، از حکومت افغانستان خواست که به آواره گان داخلی رسیدگی کند. بان‌کی مون در این دیدار به سرور دانش گفت: "آواره گان داخلی در این کشور...