منشی شورای ولایتی غزنی از تخریب وسایط نظامی انتقاد می‌کند

منشی شورای ولایتی غزنی از تخریب وسایط نظامی انتقاد می‌کند

منشی شورای ولایتی غزنی از تخریب و فرسودگی بسیاری از وسایط نظامی(موترها) به دلیل بی احتیاطی سربازان انتقاد می‌کند.   حسن رضا یوسفی منشی شورای ولایتی غزنی می‌گوید که افزون بر این که وسایط نظامی نیروهای امنیتی توسط ماین...