تدویر یک دوره آموزشی برای منسوبان پولیس هرات

تدویر یک دوره آموزشی برای منسوبان پولیس هرات

آمر مطبوعات قوماندانی امنیه هرات گفت که دوره آموزشی ارتقای ظرفیت برای نیروهای پولیس ملی این ولایت امروز یکشنبه از سوی مدیریت عمومی پولیس مردمی قوماندانی امنیه هرات راه اندازی شد.   قرار است در این برنامه آموزشی روی...