منحصر به فرد بودن مغز هر انسان مانند اثر انگشت آن

منحصر به فرد بودن مغز هر انسان مانند اثر انگشت آن

محققان اثبات کردند که مغز هر انسان نیز مانند اثر انگشت وی منحصر به فرد است و هیچ دو انسانی مشابه و مانند هم خلق نشده است. به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، یک تیم از دانشمندان دانشگاه "کارنگی ملون" با استفاده از سیستم...