روحانی: صنایع دفاعی ایران به بخش خصوصی منتقل شود

روحانی: صنایع دفاعی ایران به بخش خصوصی منتقل شود

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، می‌گوید باید بخش‌هایی از صنایع دفاعی ایران به بخش خصوصی منتقل شود و تنها بخش‌هایی که اسرار نظامی دارند در اختیار وزارت دفاع بمانند. آقای روحانی، امروز شنبه ۳۱ اسد، در مراسمی در وزارت...