منبع: فرماندهی پلیس جغتو هنوز تحت کنترل طالبان است

منبع: فرماندهی پلیس جغتو هنوز تحت کنترل طالبان است

به گفته مسئولان محلی غزنی نیروهای امنیتی هنوز موفق به بازپس گیری ساختمان فرماندهی پلیس این ولایت از پیکار جویان طالب نشده اند.   «یاسین جویا» ولسوال جغتو گفت: " نیروهای کمکی رسیده اند اما تا کنون برای بازپس گیری...