“نیروهای هوایی سوریه منبع اصلی آب ساکنان دمشق را تخریب کردند”

“نیروهای هوایی سوریه منبع اصلی آب ساکنان دمشق را تخریب کردند”

سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش گفته است که نیروهای هوایی سوریه منبع اصلی تامین آب ساکنان پایتخت این کشور را بمباران کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای دولتی سوریه این اقدام را به گروه‌های شورشی ربط داده بودند. به...