بررسی وضعیت امنیتی مناطق مرزی هرات

بررسی وضعیت امنیتی مناطق مرزی هرات

رییس ارکان فرماندهی پولیس سرحدی وزارت داخله از وضعیت امنیتی مناطق مرزی هرات بررسی کرد. پاسوال دادالله فرمانده پولیس سرحدی وزارت داخله در هنگام دیدار از مناطق تورغندی و کشک رباط سنگی بر تامین بهتر امنیت در نقاط صفری مرزی...