در برخی از مناطق فراه خرید و فروش آزادانه سلاح صورت می گیرد

در برخی از مناطق فراه خرید و فروش آزادانه سلاح صورت می گیرد

در برخی از مناطق ولایت فراه خرید و فروش اسلحه و مهمات به صورت آزاد صورت می‌گیرد.   شاه محمود نعیمی عضو شورای ولایتی فراه می‌گوید در بیشتر مناطق نا امن فراه قاچاقچیان اسلحه به صورت آزاد به فروش سلاح می‌پردازند. به...