یک چهارم کودکان جهان در مناطق بحران‌زده سکونت دارند

یک چهارم کودکان جهان در مناطق بحران‌زده سکونت دارند

صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد ۵۳۵ میلیون از کودکان جهان در کشورهای درگیر مناقشه یا فجایع طبیعی زندگی می کنند. یونیسف خاطر نشان کرد در جنوب صحرای آفریقا که به آفریقای سیاه معروف است، از مراقبت‌های پزشکی، آموزش با...