منازعه بین دو خانواده در گذره هرات خاتمه یافت

منازعه بین دو خانواده در گذره هرات خاتمه یافت

منازعه بین دو خانواده در ولسوالی گذره ولایت هرات با میانجی‌گری شورای صلح خاتمه یافت.   این منازعه ۹ ماه قبل در روستای  گوشمیر ولسوالی گذره بین دوخانواده بوجود آمده بود که در این مدت این سبب مجروحیت دست کم ۶ تن از دو...