منار یادبود از فرخنده رونمایی شد

منار یادبود از فرخنده رونمایی شد

امروز شماری از فعالان مدنی و اعضای حزب همبستگی افغانستان برای دادخواهی و یادبود از فرخنده در محلی که جسد وی آتش زده شد؛ گردهم آمدند و مراسمی را با پارچه‌های تمثیلی از جریان لت و کوب او در زیر پای مردان خشمگین برگزار...