منابع محلی در غور می‌گویند که مردی پس از کشتن پدر زنش به گروه طالبان پیوست

منابع محلی در غور می‌گویند که مردی پس از کشتن پدر زنش به گروه طالبان پیوست

منابع محلی در غور می‌گویند که مردی پس از کشتن پدر زن اش، شب گذشته به گروه طالبان پیوسته است. این منابع گفته‌اند که این مرد پس از مشاجره با سعید جان، پدر خانمش در ولسوالی ساغر، او را کشت و به گروه طالبان ملحق شد. از سویی...