منابع مردمی: برخی از پاسگاه‌های پولیس در هرات اخاذی می‌کنند

منابع مردمی: برخی از پاسگاه‌های پولیس در هرات اخاذی می‌کنند

منابع مردمی به تلویزیون چکاد می‌گویند، برخی از پاسگاه‌های پولیس در ولایت هرات به دلایل مختلف از شماری از مردم اخاذی می‌کند.   این منابع می‌افزایند، در صورت نپرداختن پول درخواست شده‌، بسیاری‌ از مردم اجازه کار را...