تاکید رییس‌جمهور غنی مبنی بر بازنگری مدیریت منابع آبی

تاکید رییس‌جمهور غنی مبنی بر بازنگری مدیریت منابع آبی

رییس‌جمهور غنی گفته است که راه‌اندازی بندها و شبکه‌های آبی هیچ نگرانی برای کشورهای همسایه ایجاد نمی‌نماید. آقای غنی از کشورهای همسایه خواسته است که با افغانستان در زمینه بهره‌برداری از شبکه‌های آبی همکاری...