ممنوعیت لوازم آرایش در روسیه

ممنوعیت لوازم آرایش در روسیه

کرم پودر، سایه چشم، سرخاب و عطرهای خشک و از این قبیل لوازم آرایش بزودی با خطر ممنوعیت در روسیه مواجه خواهند شد. سازمان حمایت از مصرف کننده روسیه طرح قانونی را تهیه کرده است که تولید و پخش الکل بشکل پودر در روسیه را ممنوع...