افغان‌ها مبالغ نجومی برای درمان در ممالک خارجی به مصرف می‌رسانند

افغان‌ها مبالغ نجومی برای درمان در ممالک خارجی به مصرف می‌رسانند

بر بنیاد گزارش جدید سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، افغان‌ها سالانه ۲۸۵ میلیون دالر برای درمان در خارج از کشور به مصرف می‌رسانند. در این گزارش آمده است که مشکلات جدی در بخش صحی سبب شده که شهروندان افغان...