اداره ملی بس هرات برای بانوان دوره‌های آموزش رانندگی را راه اندازی خواهد کرد

اداره ملی بس هرات برای بانوان دوره‌های آموزش رانندگی را راه اندازی خواهد کرد

اداره ملی بس هرات در نظر دارد برای بانوان دوره‌های آموزش رانندگی راه اندازی کند و قرار است این افراد در مسیرهای که زنان بیشتر تردد دارند، به عنوان راننده ملی بس استخدام شوند.   حیات‌الله مهمند، مسئول تصدی ملی بس در...