برای نخستین بار تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان آسیا شد

برای نخستین بار تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان آسیا شد

برای نخستین بار تیم ملی کرکت زیر نوزده سال افغانستان در جام زیر ۱۹ سال کرکت آسیا قهرمان شد.   افغانستان با تفاوت ۱۸۵ دوش پاکستان را شکست داد و قهرمان جدید این جام کرکت آسیا گردید. در این مسابقه امروز در کشور مالیزیا...