در تازه‌ ترین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال، افغانستان یک پله سقوط کرد

در تازه‌ ترین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال، افغانستان یک پله سقوط کرد

در تازه ترین رده بندی بهترین تیم های ملی فوتبال مردان جهان ، افغانستان با یک پله سقوط در جایگاه ۱۵۶ جهان قرار گرفت.   فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، در تازه ترین رده بندی بهترین تیم های ملی فوتبال مردان جهان ، اعلام...