ملک سلیمان و جان کری بر تحکیم صلح در سوریه تأکید کردند

ملک سلیمان و جان کری بر تحکیم صلح در سوریه تأکید کردند

جان کری وزیر امور خارجۀ آمریکا طی سفری که به عربستان سعودی داشت با ملک سلیمان پادشاه این کشور درباره توافق ترک درگیری و جنگ در سوریه دیدار و گفت‌وگو کرد. آقای کری از همکاری بین دو کشور ابراز خرسندی کرده و از این کشور تشکری...