ملکیت برق پارک صنعتی امیرعلی شیر نوائی به آیسا واگذار شد

ملکیت برق پارک صنعتی امیرعلی شیر نوائی به آیسا واگذار شد

ملکیت ۱۵٫۵ کیلومتر لین انتقال برق به پارک صنعتی امیرعلی شیر نوائی در ولایت بلخ بر اساس تفاهم با شرکت برشنا، به آیسا واگذار شد. تفاهم‌نامه انتقال ملکیت برق ۲۰ کیلووات پارک صنعتی امیرعلی شیر نوائی امروز بین شرکت برشنا و...