الیزابت دوم ملکه‌ای که بیش از ۶۳ سال رهبر انگلیس است

الیزابت دوم ملکه‌ای که بیش از ۶۳ سال رهبر انگلیس است

"الیزابت دوم" ملکه بریتانیا رکورد طولانی‌ترین دوره سلطنت در بریتانیا را شکست. الیزابت دوم در ششم فبروری سال ١٩۵۲ با درگذشت پدرش جرج ششم به سلطنت بریتانیا رسید، که اکنون ۶۳ سال و ٢١۶ روز از آغاز دوران سلطنت وی...