ملل متحد منتظر تحقیقات ناتو و امریکا است

ملل متحد منتظر تحقیقات ناتو و امریکا است

سازمان ملل متحد گفته است که پیش از تحقیقات خودش در موردحمله مرگبار بر بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز، منتظر می‌ماند تا نتایج تحقیقات نظامی مشخص شود. سازمان پزشکان بدون مرز خواستار تحقیقات مستقل شده است. سازمان ملل...