ملل‌متحد در مورد حملات بر مراکز صحی در سوریه تحقیق می‌کند

ملل‌متحد در مورد حملات بر مراکز صحی در سوریه تحقیق می‌کند

مقام‌ها در سازمان ملل‌متحد می‌گویند که بزودی در مورد حملات بر بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سوریه تحقیق خواهند کرد.   «مارک لوکوک» معاون منشی عمومی سازمان ملل‌متحد گفت که در بارۀ شماری از موارد حملات بر تأسیسات صحی...