ملا امام مسجد به اتهام تجاوز به دخترش بازداشت شد

ملا امام مسجد به اتهام تجاوز به دخترش بازداشت شد

مقام های امنیتی هرات از بازداشت یک ملا امام مسجد به اتهام تجاوز به دخترش خبر دادند. احمد محمدی جانشین سخنگوی پولیس هرات به تلویزیون چکاد گفت:"پولیس هرات روز گذشته یک ملا امام مسجد را از ولسوالی انجیل به اتهام تجاوز به...