ملا امامی که در حین ادای نماز کشته شد

ملا امامی که در حین ادای نماز کشته شد

افراد مسلح ناشناس، یک ملا امام را در ولسوالى حصۀ اول کوهستان ولایت کاپیسا با ضرب گلوله به قتل رساندند. عبدالفتاح شفیق، ولسوال حصۀ اول کوهستان گفت: "افراد مسلح ناشناس، شب گذشته یک ملا امام جوان به نام عبدالطیب را هنگام...