ملاقات اکلیل حکیمی و جنرال ریچارد کیسر

ملاقات اکلیل حکیمی و جنرال ریچارد کیسر

مقام های وزارت مالیه و فرمانده مشترک انتقال نیروهای خارجی طی یک نشست در مورد معافیت مالیات مواد نفتی برای نیروهای خارجی بحث و تبادل نظر کردند. وزارت امور مالیه با نشر خبرنامه‌ای گفت: "اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز گذشته با...