ملاالف، ولسوال نام‌نهاد طالبان در کهسان کشته شد

ملاالف، ولسوال نام‌نهاد طالبان در کهسان کشته شد

این فرمانده طالبان روز گذشته در کمین مشترک نیروهای مرزی و امنیت ملی همراه با ۴ سربازش کشته شد. محمدجمعه عدیل، فرمانده زون ۵۰۷ پولیس مرزی به تلویزیون چکاد گفت: «در کمین مشترکی که پولیس مرزی و امنیت ملی در مرکز ولسوالی...