ملأ کوه میدان فرمانده سرشناس طالبان در هرات کشته شد

ملأ کوه میدان فرمانده سرشناس طالبان در هرات کشته شد

ملأ کوه میدان یکی فرماندهان سرشناس طالبان در ولسوالی شیندند هرات در ادامه عملیات عزم نظامیان افغان کشته شد. جیلانی فرهاد مسئول رسانه‌ای اداره محلی هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که این فرمانده طالبان روز گذشته در...