ملأ ننگیالی کجاست؟

ملأ ننگیالی کجاست؟

ملأ ننگیالی فرمانده محلی ملأ محمد رسول رهبر طالبان در ولسوالی شیندند هرات تصرفاتش را ازدست‌داده و از محل رویداد فرار کرده است. جیلانی فرهاد مسئول رسانه‌ای اداره محلی هرات با ابراز این مطلب گفت در درگیری شب گذشته و امروز...