ملأ منصور درنبرد با ملأ رسول زخمی شد

ملأ منصور درنبرد با ملأ رسول زخمی شد

دفتر رسانه‌های حکومت با نشر خبرنامه‌ای گفته است که خبر زخمی شدن ملأ اختر منصور، رهبر گروه طالبان را در یک درگیری در نزدیکی شهر کویته پاکستان تأیید می‌کند. روز گذشته گزارش‌های ضدونقیضی در مورد کشته یا زخمی شدن رهبر...