ملأ صمد فرمانده نیرومند طالبان در غرب کشور کشته شد

ملأ صمد فرمانده نیرومند طالبان در غرب کشور کشته شد

بر اساس گزارش‌های رسیده به تلویزیون چکاد ملأ صمد یک‌تن از فرماندهان نیرومند طالبان در حوزه غرب در ولسوالی شیندند هرات کشته‌شده است. یک منبع حکومتی در شیندند که نخواست نامی از وی برده شود به تلویزیون چکاد گفت که ملأ صمد...