ملأ رسول: “هیبت الله ابزاردست پاکستان است”

ملأ رسول: “هیبت الله ابزاردست پاکستان است”

شاخه انشعابی گروه طالبان به رهبری "ملأ محمد رسول" از "ملأ هیبت الله" رهبر گروه طالبان خواست که از سلطه استخبارات نظامی پاکستان (آی اس آی) خارج شوند. شاخه طالبان به رهبری "ملأ محمد رسول" امروز با انتشار ویدئویی "ملأ هیبت الله...