ملأ رسول: ملأ اختر منصور امیرالمؤمنین نیست

ملأ رسول: ملأ اختر منصور امیرالمؤمنین نیست

گروه ملأ رسول به‌تازگی با انتشار یک اعلامیه و یک فایل تصویری از ملأ رسول، گفته‌اند که ۷ فرمانده سابق طالبان که پیش‌ازاین در گروه ملأ اختر محمد منصور می‌جنگیدند، همراه با صدها جنگجویشان به ملأ رسول پیوسته‌اند. مولوی...