ملأ رسول: آماده صلح با حکومت افغانستان هستیم

ملأ رسول: آماده صلح با حکومت افغانستان هستیم

ملأ محمد رسول، یکی از رهبران گروه طالبان که چندی پیش در ولسوالی شیندند هرات خود را جانشین ملأ محمد عمر خواند آماده است تا با حکومت افغانستان صلح کند. این رهبر گروه طالبان در مصاحبه‌ای با نشریه بریتانیایی موسوم به "روسی"...