ملأ حسن رحمانی مخالف سرسخت ملأ اختر منصور درگذشت

ملأ حسن رحمانی مخالف سرسخت ملأ اختر منصور درگذشت

ملأ محمدحسن رحمانی، یکی از فرما‌ندهان ارشد طالبان و عضو شورای رهبری این گروه براثر بیماری سرطان جیگر شب گذشته وفات کرده است. گروه طالبان با نشر خبرنامه ای خبر درگذشت رحمانی را تأیید کرده، اما در مورد مکان وفات او چیزی...