مقتدا صدر، ملت عراق را به تظاهرات میلیونی فراخواند

مقتدا صدر، ملت عراق را به تظاهرات میلیونی فراخواند

مقتدا صدر، رهبر جریان صدر در عراق از مردم خواسته است که برای تظاهرات میلیونی آماده باشند. وی زمان این تظاهرات را فردا معین کرده و هدف از آن را وادار کردن پارلمان به برگزاری جلسه و اجرای اصلاحات عنوان کرده است. رهبر جریان...