مقبره امیرعلی شیر نوایی با کمک ازبکستان بازسازی می‌شود

مقبره امیرعلی شیر نوایی با کمک ازبکستان بازسازی می‌شود

بنیاد بین‌المللی بابر ازبکستان در اطراف مقبره امیرعلی شیر نوایی وزیر سرشناس دوره تیموریان هرات باغ و پارک تفریحی احداث می‌کند. ذاکر جان مشرب اف رییس این بنیاد که روز گذشته از آرامگاه امیرعلی شیر نوایی دیدن کرد وعده داد...