مقام های ولایت خراسان رضوی ایران برای گفتگو با مقام های محلی هرات وارد این ولایت شدند

مقام های ولایت خراسان رضوی ایران برای گفتگو با مقام های محلی هرات وارد این ولایت شدند

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز از سفر هیئتی از ولایت خراسان رضوی کشور ایران به هرات خبر داد. آقای فرهاد گفت هدف این هیئت از سفر به هرات تقویت ارتباطات میان این دو ولایت مرزی است. به گفته آقای فرهاد در گذشته ارتباط...