مقام های “نی” هیئت رسیدگی به خشونت علیه خبرنگاران در بامیان را قبول ندارند

مقام های “نی” هیئت رسیدگی به خشونت علیه خبرنگاران در بامیان را قبول ندارند

مسئولان اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) اعلام کردند که بررسی پرونده خشونت نیروهای امنیتی علیه خبرنگاران در بامیان از سوی اداره مستقل ارگان‌های محل و اداره محلی بامیان برای این اداره قابل قبول نیست. صدیق...