مقام های تاجیکستان ۳۰۰۰ سالگی شهر باستانی حصار را تجلیل کردند

مقام های تاجیکستان ۳۰۰۰ سالگی شهر باستانی حصار را تجلیل کردند

مقام های تاجیکستان با برگزاری مراسمی از سه هزار سالگی برپایی شهر باستانی حصار، در ۲۵ کیلومتری غرب شهر دوشنبه، تجلیل کردند و به این دلیل دولت تاجیکستان می‌خواهد قلعه حصار به عنوان میراث تاریخی جهان از سوی یونسکو ثبت...