مقام های امنیتی بادغیس: تلفات طالبان درسال جاری بیش ازصدکشته وزخمی بوده است

مقام های امنیتی بادغیس: تلفات طالبان درسال جاری بیش ازصدکشته وزخمی بوده است

مقام های امنیتی ولایت بادغیس می گویند افراد طالبان در بادغیس از آغاز سال جاری تاکنون تلفات زیادی را متحمل شده اند. محمدزی شیرزاد فرمانده تیپ/لوای سوم ارتش در ولایت بادغیس به تلویزیون چکاد گفت:" از اغاز سال جاری تاکنون...