مقام های ارشد امنیتی به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند

مقام های ارشد امنیتی به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند

نمایندگان مجلس نمایندگان در اولین روز کاری شان بعد از ختم رخصتی های تابستانی ، مقام های امنیتی را به مجلس فراخواند. عبدالله حبیبی، وزیر دفاع، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و معصوم ستانکزی رییس امنیت ملی صبح امروز به مجلس...