مقام‌های محلی فراه می‌گویند که برای کنترل وضعیت بازار تلاش می‌کنند

مقام‌های محلی فراه می‌گویند که برای کنترل وضعیت بازار تلاش می‌کنند

مقام‌های محلی فراه می‌گویند که برای کنترل قیمت اجناس در بازار این ولایت تلاش می‎‌کنند.   ناصر مهری، سخن‌گوی والی فراه به تلویزیون چکاد گفته است که شهرداری و نهادهای همکارش در این ولایت تلاش می‌کنند تا برای یک سری...