مقام‌ها در ارگ برکناری معین ارشد امنیتی را تکذیب کرد

مقام‌ها در ارگ برکناری معین ارشد امنیتی را تکذیب کرد

مسئولان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، خبر برکناری«مرادعلی مراد» معین ارشد امنیتی کشور از سوی رئیس جمهور را تکذیب کردند.   «شاه حسین مرتضوی» سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفت که خبر نشر شده مبنی بر سبک‌دوش شدن...